Cho thuê Studio

Nội dung: Dịch vụ cho thuê Studio – Phim trường tại Hà Nội
Livesteam – Talkshow – Video đào tạo – Video giới thiệu sản phẩm

Chuyên cho thuê không gian sản xuất hình ảnh, quay chụp sản phẩm, lookbook, talkshow, livestream, tiktok, reels, youtube,.. với nhiều trang thiết bị hiện đại và giá thành hợp lý.
.
Hỗ trợ book đạo cụ, thiết bị, nhân sự, set up concept theo yêu cầu,…

Chương trình đã thực hiện

Siêu sao giải ngoại hạng

Siêu sao giải ngoại hạng

Siêu sao giải ngoại hạng

Siêu sao giải ngoại hạng

Siêu sao giải ngoại hạng

Siêu sao giải ngoại hạng

Siêu sao giải ngoại hạng

Siêu sao giải ngoại hạng

Siêu sao giải ngoại hạng

Siêu sao giải ngoại hạng

Siêu sao giải ngoại hạng

Siêu sao giải ngoại hạng

Siêu sao giải ngoại hạng

Siêu sao giải ngoại hạng

Siêu sao giải ngoại hạng