Master Media Academy

Nội dung: Chương trình học của Master Media Academy được xây dựng từ giáo trình của các trường mỹ thuật, đồ họa danh tiếng trên thế giới nhưng không sao chép rập khuôn mà luôn linh hoạt thay đổi và liên tục cập nhật để phù hợp nhất với nhu cầu, năng lực học viên
Tạo môi trường cho các bạn trẻ có đam mê, sở thích và năng khiếu trong lĩnh vực Mỹ thuật đa phương tiện. Các bạn có cơ hội được học tập về nền tảng tư duy thiết kế “vẽ tay” kết hợp “sử dụng công cụ trên máy”, giúp người thiết kế đi xa hơn và bắt kịp xu thế của thế giới.

Chương trình đã thực hiện

Siêu sao giải ngoại hạng

Siêu sao giải ngoại hạng

Siêu sao giải ngoại hạng

Siêu sao giải ngoại hạng

Siêu sao giải ngoại hạng

Siêu sao giải ngoại hạng

Siêu sao giải ngoại hạng

Siêu sao giải ngoại hạng

Siêu sao giải ngoại hạng

Siêu sao giải ngoại hạng

Siêu sao giải ngoại hạng

Siêu sao giải ngoại hạng

Siêu sao giải ngoại hạng

Siêu sao giải ngoại hạng

Siêu sao giải ngoại hạng